Wnioski dzięki jakim można zebrać kompletną dokumentację związaną ze sprawami o egzekucję

Usługi

Autor:

Wnioski dzięki jakim można zebrać całą dokumentację związaną ze sprawami o egzekucję dostępne są na stronie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na stronie opublikowano najważniejsze wnioski, jakie bez wątpienia będą ważne w konkretnych sprawach. Będą to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Z poziomu strony głównej wskazanego komornika można także przekierować się do systemu elektronicznych licytacji. Witryna komornik mikołów opracowana jest nad wyraz dokładnie, czyli nie ma ryzyka, że cokolwiek zostałoby niewyjaśnione. W zakresie działalności komornika znajdują się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych na drodze przymusu egzekucyjnego. Do obowiązków komornika należy również zajmowanie majątku dłużnika a także wykonywanie usług z obrębu egzekucji alimentów.

W ramach posiadanych kwalifikacji Dariusz Markocki przeprowadza spis inwentarza, na bazie jakiego wykona później protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego albo wydaniem orzeczenia. Ponadto, jest osobą uprawnioną do wręczania: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz dokumentów zawierających potwierdzenie odbioru i oznaczenie daty. Usługi obejmą również: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki w myśl przepisów z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych ma uprawnienia do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciw dłużnikom z całego terenu całego województwa śląskiego, z pewnymi wyłączeniami.

Dodaj komentarz