Skuteczne oczyszczenie z zanieczyszczonych zawiesin

Przemysł

Autor:

Skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin jest zagwarantowane, jeżeli ktoś decyduje się na kupno separatorów substancji ropopochodnych do wykorzystania we własnym przedsiębiorstwie. Ścieki doprowadzane do separatora powinny być oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku dołączonym do urządzenia. Można też zdecydować się na separator substancji ropopochodnych z połączonym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny musi mieć pojemność czynną odpowiadającą minimum stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczania ścieku jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, jak i z bieżącymi zapisami prawa. Do separatorów nie mogą zostać wprowadzone ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, jak i oleje mineralne wyglądające jak trwała emulsja. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania separatorów opublikowane są na witrynie internetowej. Można również dowiedzieć się szczegółów od sprzedawców. Jeżeli okaże się to kiedyś konieczne, zaprezentowana firma zaoferuje również serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory bardzo dobrze wywiązują się ze swojej roli, jaką jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Umożliwiają to 2 procesy: koalescencji i flotacji. Wówczas, w wyniku przepływania ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w duże skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych oraz gromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowocześnie zaprojektowane separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, gdyż po przekroczeniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości automatycznie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wybrania jest parę modeli separatorów, wobec czego można wybrać taki, jaki spełni jego oczekiwania użytkowe. Niektóre z nich mają obejście burzowe, co zwiększa przepustowość nominalną, aby w przypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zajęte olejem.

Dodaj komentarz