Obuwie i odzież – nadrzędne priorytety alpinistów

Rozrywka

Autor:

Nowoczesna technika wspinania rodziła się półtora wieku temu na ścianie zazwyczaj, nachylonych pod kątem 60- 70 stopni. Kłopot wejścia w górę po stromej skale dawni wspinacze rozwiązywali sposobem prostym oraz efektywnym, naśladując na ogół bezwiednie, wkraczanie po wspartej o ścianie drabinie. Ta naturalna technologia ruchu stała się następnie kanonem i bezwzględną zasadą edukowania wspinaczki.

W idealnym podręczniku alpinizmu można na przykład zobaczyć zdjęcie francuskiego mistrza skały, jaki demonstruje należyty sposób przejścia skalnej ścianki właśnie na drabinie. Szło tu wtedy o to, by wspinacz przemieszczał ciało trudami mięśni nóg, przy minimalnym wkładzie pracy kończyn górnych i obręczy barkowej.

Za perfekcyjna pozycję ciała w ścianie oceniono szablonową postawę stojącą a wartością techniki było tzw. chodzenie po skale jak po chodniku. W współczesnych czasach wspinacze wolą ściany co najmie pionowe. A wspinaczka stała się bardziej siłowa i wymaga większych umiejętności akrobatycznych – to potwierdza portal http://www.alpinistyka.pl/. W klasycznym przechwycie, przemieszczanie łączyło się po największej części z zmiana położenia. Do bazowych technik ruchu możemy zaliczyć : chwyt, chwyt skalny, stopień. Chwyt jest to miejsce dotyku ścian dłonią. Chwyt skalny jest ta cząstką przestrzeni ściany, która służą bądź może służyć jako punkt podparcia dla ręki wspinacza. Znamionują go cztery parametry: kształt, wielkość, nachylenie powierzchni pracującej, ustawienie. Wspinacz zwykle łapie chwyt nad głową żeby wykonać tak zwane ściągniecie.

Niekiedy jednakże wygodniej bywa chwyt pchnąć, ustawiając rękę w pozycji wyporu lub ewentualnie rozporu. Układ palców i dłonie na chwycie i kierunek skonfigurowania przedramienia względem powierzchni ściany, pozwalają wyróżnić cztery bazowe rodzaje sposobów chwytania: chwyt prosty, ścisk, klinowanie, chwyt pionowy. Sposób wykorzystania chwytu zależy od jego położenia względem ciała wspinacza i kierunku ustawienia oraz nachylenia przestrzeni chwytu, czyli witryny w jakie ten funkcjonuje. Stopień to miejsce dotknięcia ściany stopą. Wspinacze na kolosalnych płaskich stopniach ustawiają stopy czubkiem do ściany, lekko rozchylone na zewnątrz.

Dodaj komentarz