Obsługa klientów biznesowych w kancelarii adwokackiej Iwony Cebo – Kubiczek

Usługi

Autor:

Obsługa firm w kancelarii adwokat Iwony Cebo – Kubiczek przebiega sprawnie oraz na wysokim poziomie. Firmy mogą przede wszystkim skorzystać z bieżącej obsługi prawnej. Obejmuje ona: sporządzanie umów oraz opinii prawnych, opracowywanie ogólnych warunków dystrybucji albo o świadczeniu usług, poradnictwo z zakresu prawa pracy, sporządzenie kontraktów menadżerskich, projekty umów o zakazie konkurencji, opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów dotyczących wynagrodzenia, opracowanie aktów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, prowadzenie negocjacji z kontrahentami, reprezentację w postępowaniu sądowym.

Dlatego, w dyscyplinie adwokaci dąbrowa górnicza usługi wskazanej ekspertki traktowane są jako kompleksowe. Pomoc rozszerzona jest też o prawo handlowe, w obrębie tematyki takiej jak: tworzenie spółek, przekształcanie i likwidowanie spółek, odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, opracowanie aktów wewnętrznych, opracowanie oraz opiniowanie umów a także tematy w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Klienci biznesowi decydują się również na wsparcie Iwony Cebo – Kubiczek odwołujące się do prawa administracyjnego oraz podatkowego.

Kancelaria gwarantuje im w takiej sytuacji: reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej, pozyskanie znaczących decyzji administracyjnych, wykonywanie odwołań od różnych ustaleń administracji, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie odwołania od decyzji urzędów skarbowych, pomoc prawną w sprawach z zakresu ordynacji podatkowej, pomoc prawną w sprawach z zakresu zarządzania nieruchomościami, a także wsparcie w sprawach odwołujących się do zwrotu przymusowego pozbawienia własności nieruchomości. W celu rozpoczęcia współpracy, należy zadzwonić pod numer telefonu podany na stronie kancelarii oraz zapisać się na pierwsze spotkanie.

Dodaj komentarz