Jaki był cel Boga w założeniu kościoła?

Inne

Autor:

Kościół jest ciałem Chrystusa — grupą ludzi zjednoczonych (Efezjan 4,1-3) pod Chrystusem, którzy reprezentują Go i odzwierciedlają światu (1 Koryntian 12:12-17). Celem kościoła jest łączenie ludzi o różnym pochodzeniu i talentach oraz zapewnienie im szkolenia i możliwości do pracy Bożej. Dokonuje tego zarówno wewnętrznie, w ciele, jak i zewnętrznie w świecie.

Dzieje Apostolskie 2:42 wyjaśniają wewnętrzną funkcję kościoła: „I poświęcili się nauczaniu apostołów i społeczności, łamaniu chleba i modlitwom”. Jezus powierzył Kościołowi zadanie nauczania ciała zdrowej nauki. Na świecie jest wiele wpływów, które twierdzą, że mają prawdę, ale Bóg powierzył swoje słowo kościołowi (Efezjan 4:14). Jednak znajomość doktryny jest bezużyteczna, jeśli nie jest wykorzystywana (1 Koryntian 13:2)

„Tak więc sam Chrystus dał apostołom, prorokom, ewangelistom, pastorom i nauczycielom, aby wyposażyli swój lud do dzieł służby, tak aby ciało Chrystusa było budowane, aż wszyscy osiągniemy jedność w wierze i poznaniu Syna Bożego i staniemy się dojrzali, osiągając całą miarę pełni Chrystusa” (Efezjan 4:11-13 NIV) . Zdrowa nauka prowadzi do duchowej dojrzałości, która prowadzi do budowania Ciała Chrystusa. Zobacz więcej informacji na stronie https://profeto.pl/v-ogolnopolski-kongres-nowej-ewangelizacji—promo-1

Celem kościoła jest również zapewnienie miejsca do „łamania chleba”.

Często oznacza to po prostu wspólne jedzenie i wspólne życie (Dz 2,42). Formalnie łamiemy chleb podczas Wieczerzy Pańskiej (1 Koryntian 11:23-26). Praktyka Wieczerzy Pańskiej jednoczy nas, ponieważ przypomina nam, że wszyscy jesteśmy zbawieni przez ofiarę Chrystusa. W praktyce daje to również możliwość pogodzenia różnic i naprawienia zła, gdy badamy nasze interakcje ze współwyznawcami (1 Koryntian 11:27-28).

Naturalnym rezultatem zdrowego nauczania i zjednoczonego ciała jest to, że członkowie kościoła będą się o siebie troszczyć. Najsilniejszym sposobem troszczenia się o innych jest modlitwa za nich (Dz 2,42). Tak jak wczesny kościół modlił się za siebie nawzajem (Dz 12:5; Filipian 1:3-4), tak powinniśmy przedstawiać swoje potrzeby Bogu (Flp 4:6-7). W kościele jesteśmy również wezwani do okazywania szacunku (Rzymian 12:10), współczucia (Efezjan 4:32), zachęty (1 Tesaloniczan 5:11) i miłości (1 Jana 3:11).

I mamy zaspokajać nawzajem praktyczne potrzeby. Jakuba 1:27 mówi: „Religią, która jest czysta i nieskalana przed Bogiem, Ojcem, jest to: odwiedzać sieroty i wdowy w ich utrapieniu i strzec siebie samego nieskalanym od świata”. Jednym z głównych celów kościoła jest zaspokajanie potrzeb jego członków (Dzieje Apostolskie 20:34-35; Rzymian 15:26).

Zewnętrznie celem kościoła jest wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego, jak nakazał Jezus w Ewangelii Mateusza 28:18-20. Nie ma szlachetniejszego celu dla kościoła niż zapoznanie innych z Chrystusem. Robimy to po części upewniając się, że wiernie Go reprezentujemy i stajemy się tym, do czego nas powołał. List do Filipian 2:15 napomina nas, abyśmy byli „nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród skrzywionego i przewrotnego pokolenia”. Niezależnie od tego, czy świadczymy ludziom z naszego sąsiedztwa, czy wysyłamy innych do obcych krajów, Kościół jest powołany, by objawiać w nas Ducha Świętego, ucieleśniając charakter Jezusa i opowiadając o Nim innym.

Celem kościoła jest bycie duchową rodziną wierzącego.

To przez Kościół Bóg przyjmuje ludzi o różnych osobowościach i darach, jednoczy ich w jedno ciało i wyposaża do wzajemnej troski i docierania do świata. Nie mieliśmy żyć samotnie życiem chrześcijańskim; otoczeni biblijną nauką i kochającą wspólnotą Kościoła, wspólnie odnajdujemy własny cel w życiu. „Jaki jest cel kościoła?” Pozdrowienia, wszyscy w imieniu Jezusa!

Często jestem pytany, zwłaszcza w środku pandemii i gdy wiele kościołów wszystkich wyznań wciąż nie modli się aktywnie w swoich strukturach: „Jaki jest cel kościoła?”Moja odpowiedź jest taka, że ​​chociaż wiele kościołów używa Zoomu jako środka kultu, kościół nie dotyczy rzeczywistego budynku. Kościół składa się z ludu Bożego, który jest zaangażowany w wykonywanie dzieła Bożego, bez względu na to, czy znajduje się on wewnątrz, czy na zewnątrz rzeczywistej struktury.

Więc znowu, jaki jest cel kościoła?

Oto kilka punktów, które mogą odpowiedzieć na to pytanie, a dla odniesienia biblijnego spójrzmy na kilka wersetów w celu zbudowania. Najpierw przyjrzyjmy się Dziejom Apostolskim 2:42, gdzie czytamy: „Oni (lud Boży) poświęcili się nauczaniu apostołów i społeczności, łamaniu chleba i modlitwie”.To, co zostało właśnie opisane, można zrobić poza rzeczywistym budynkiem kościelnym, czy to przez Zoom, czy w inny sposób kultu, inny niż wewnątrz sanktuarium kościelnego.

Nawet z dala od prawdziwego sanktuarium kościół złożony z ludu Bożego ma nauczać doktryny biblijnej, abyśmy wszyscy mogli być ugruntowani w naszej wierze. Kościół ma promować społeczność, zaufanie, wiarę i nadzieję, zwłaszcza w tym okresie pandemii.Czy to przez Zoom, Facebook Live, Youtube czy w jakikolwiek inny sposób, Kościół promuje modlitwę, uczy modlitwy i praktykuje modlitwę, a my zawsze pamiętamy, co jest napisane w Filipian 4:6-7: „Nie troszcz się o nic, ale w wszystko przez modlitwę i prośby, z dziękczynieniem przedstawcie Bogu wasze prośby, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i umysłu w Chrystusie Jezusie.

Dodaj komentarz