Faktoring – jakie są profity używania tej metody?

Biznes, Praca, Finanse

Autor:

Zobowiązania to w obecnych czasach problem, który niestety nieustannie narasta. Czemu tak? Bo ludzie egzystują ponad stan, a do tego też zadłuża się z powodów inwestycji w coś, co ma dostarczyć im znaczące pieniądze, a już po chwili okazuje się, że wybitnie się przeliczyli oraz niestety, jakkolwiek nie zostaje im nic innego prócz długów. Gigantyczne pieniądze to wielkie okazje oraz znaczące komplikacje zarazem. Dziś dłużnikiem ma prawo stać się każdy i pod żadnym pozorem nie musi akurat udawać się do instytucji walutowej po pożyczkę, z jakiej spłatą będzie mieć później kłopot. Coraz częściej postaciami, które mają problem z dotrzymaniem terminu spłaty są osoby, z ludzie, z jakimi się zawodowo współpracuje, czy konsumenci.

Klient staje się trasatem nie jedynie ze swojej winy. Na fakt, iż w danej chwili nie może uiścić należności może wpływać również sytuacja jego firmy, czy w ogóle dążność pieniężna w danej specjalizacji, a nawet na całym rynku. Z takimi postaciami fizycznymi, czy instytucjami nie zawsze wolno dotrzeć do porozumienia, głównie, jeśli na pierwszym miejscu stawiają sobie troszczenie się o dobra prywatne. Z tego też powodu w pewnych sytuacjach poprawniejszym wariantem może być faktoring, jakiej przekazuje się kwestię zadłużenia, sprzedając ją. Rynek wierzytelności – taka giełda działa trochę na zasadzie przetargu, dług pozyskuje jakaś korporacja windykacyjna, która, zapoznając się ze kwestią, ma prawo zażądać stosownej dla siebie prowizji. Im kwestia ściągnięcia należności jest trudniejsza oraz ma nie najlepsze rokowania, tym prowizja będzie lepsza.

Mimo to korporacja windykacyjna, by mogła być konkurencyjną, nie może pobierać jakichkolwiek kosztów, nim nie dojdzie do rzeczowych ustaleń z dłużnikiem, co do dopasowywania obciążenia. Dopiero, kiedy tak właściwie już spłata zadłużenia jest poparta regularnymi wpływami na dane konto bankowe i podpisaniem ugody, firma windykacyjna dostaje swoją prowizję. Ustalenia co do prowizji mogą być rozmaite, niemniej jednak z reguły jest tak, że windykator szybciej uzyska własną prowizję, aniżeli sam wierzyciel. To, albowiem instytucja windykacyjna, która kupiła dług ma prawo rozporządzać pieniędzmi wedle swego uznania, jeśli takie są postanowienia umowy zawartej z wierzycielem. W większości wypadków pożyczkodawca godzi się na takie warunki, gdyż może liczyć na odzyskanie chociażby części należnych mu środków pieniężnych i to w najbliższym czasie. Takie rozwiązanie może być wobec tego dla niego atrakcyjne, tym o wiele bardziej, że nie musi brać samodzielnie uczestnictwa w negocjacjach z dłużnikiem.

Dodaj komentarz